Aktualności

INFORMACJA

Biuro ZEC w dniu 12 listopada 2021 roku będzie nieczynne.

Zgodnie z Kodeksem Pracy dzień ten jest dla pracowników dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę (25 grudnia 2021 r.)

Loading

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY PRZETARGU

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o wyborze Wykonawcy do przetargu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od września 2021 r. do maja 2022 r. realizowanej transportem kolejowym.

Loading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/02/2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od września 2021 r. do maja 2022 r. realizowanej transportem kolejowym.

Loading