INFORMACJA

Modernizacja instalacji odpylania kotłowni węglowej z wymianą elementów komina

Wartość przedsięwzięcia1 916 711 PLN
Pożyczka NFOŚiGW nr 885/2021/Wn01/OA-eo-ku/P1 090 811 PLN
Dotacja NFOŚiGW nr 886/2021/Wn01/OA-eo-ku/D467 490 PLN

Loading