Zamówienia publiczne


PRZETARG NA DOSTAWĘ KOTŁÓW GRZEWCZYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/02/2
4

Data ogłoszenia: 12/06/2024
Status: Przetarg ogłoszony

Oferty należy złożyć do dnia 27 czerwca 2024 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu ZEC/02/24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Projekt umowy
Druk oferty


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2023/2024
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/01/23

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od grudnia 2023 r. do kwietnia 2024 r. realizowanej wyłącznie transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 07/11/2023
Status: Zakończony

Oferty należy złożyć do dnia 22 listopada 2023 roku do godz. 9:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu ZEC/01/23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki do SIWZ
Informacja o wyniku postępowania przetargowego


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR ZEC/03/22

w związku z wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

Data ogłoszenia: 23/09/2022

Działając na podstawie art 22 pkt 2.3, art 24 pkt 1.b), art 26 pkt 1.a) regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze (załącznik nr 1 do uchwały ne 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 149/6 oraz o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2022/2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/03/22

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 07/09/2022
Status: Unieważniony

Oferty należy złożyć do dnia 23 września 2022 roku do godz. 11:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu ZEC/03/2022
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR ZEC/02/22

w związku z wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

Data ogłoszenia: 18/07/2022

Działając na podstawie art 22 pkt 2.3, art 24 pkt 1.b), art 26 pkt 1.a) regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze (załącznik nr 1 do uchwały ne 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 149/6 oraz o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2022/2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/02/22

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 23/06/2022
Status: Unieważniony

Oferty należy złożyć do dnia 12 lipca 2022 roku do godz. 11:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu ZEC/02/2022
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR ZEC/01/22

w związku z wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

Data ogłoszenia: 21/06/2022

Działając na podstawie art 22 pkt 2.3, art 24 pkt 1.b), art 26 pkt 1.a) regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze (załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 149/6 oraz o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2022/2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/01/22

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 01/06/2022
Status: Unieważniony

Oferty należy złożyć do dnia 15 czerwca 2022 roku do godz. 11:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu ZEC/01/2022
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2021/2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/02/21

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od września 2021 r. do maja 2022 r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 06/05/2021
Status: Przetarg rozstrzygnięty

Oferty należy złożyć do dnia 25 maja 2021 roku do godz. 11:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu ZEC/02/2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Projekt umowy /załącznik nr 7/
Załączniki do SIWZ
Informacja o wyborze wykonawcy


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/01/2021
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Modernizację instalacji odpylania kotłowni węglowej wraz z wymianą elementów komina.

Data ogłoszenia: 22/04/2021
Status: Przetarg rozstrzygnięty

Oferty należy złożyć do dnia 19 maja 2021 roku do godz. 11:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.


ZMIANY z dnia 05.05.2021

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.05.2021


ZMIANY z dnia 04.05.2021

SIWZ – Zmiany z dnia 04.05.2021
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.05.2021
Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu ZEC/01/2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki do SIWZ
Projekt odpylania – technologia /załącznik nr 9/
Kosztorys zerowy /załącznik nr 10/
Pozwolenie na budowę /załącznik nr 11/
Komin – projekt /załącznik nr 12/
Informacja o wyborze wykonawcy


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR DT/01/20

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od września 2020 r. do maja 2021 r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 15/04/2020
Status: Przetarg rozstrzygnięty

Oferty należy złożyć do dnia 29 kwietnia 2020 roku do godz. 11:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu DT/01/20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DT/01/20
SIWZ DT/01/20 – Zmiana 20.04.2020
Załączniki do SIWZ DT/01/20
Pytanie nr 1 do SIWZ DT/01/20
Pytanie nr 2 do SIWZ DT/01/20
Pytanie nr 3 do SIWZ DT/01/20
Pytanie nr 4 do SIWZ DT/01/20


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR DT/03/19

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od grudnia 2019r. do sierpnia 2020r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 02/10/2019
Status: Przetarg rozstrzygnięty

Oferty należy złożyć do dnia 25 października 2019 roku do godz. 11:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu DT/03/19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DT/03/19
Załączniki do SIWZ DT/03/19


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR DT/05/18

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2018r. do kwietnia 2019r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 02/07/2018
Status: Przetarg rozstrzygnięty

Oferty należy złożyć do dnia 27 lipca 2018 roku do godz. 11:15 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu DT/05/18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DT/05/18
Załączniki do SIWZ DT/05/18


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR DT/03/17

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od listopada 2017r. do października 2018r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 15/05/2017
Status: Przetarg rozstrzygnięty

Oferty należy złożyć do dnia 09 czerwca 2017 roku do godz. 11:15 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

Ogłoszenie o zamówieniu DT/03/17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DT/03/17
Załączniki do SIWZ DT/03/17
Umowa Projekt
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Loading