Zamówienia publiczne


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR DT/01/20

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od września 2020 r. do maja 2021 r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 15/04/2020
Status: Nieaktualne

Oferty należy złożyć do dnia 29 kwietnia 2020 roku do godz. 11:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

 Ogłoszenie o zamówieniu DT/01/20
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DT/01/20
 SIWZ DT/01/20 – Zmiana 20.04.2020
 Załączniki do SIWZ DT/01/20
 Pytanie nr 1 do SIWZ DT/01/20
 Pytanie nr 2 do SIWZ DT/01/20
 Pytanie nr 3 do SIWZ DT/01/20
 Pytanie nr 4 do SIWZ DT/01/20


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR DT/03/19

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od grudnia 2019r. do sierpnia 2020r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 02/10/2019
Status: Nieaktualne

Oferty należy złożyć do dnia 25 października 2019 roku do godz. 11:30 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

 Ogłoszenie o zamówieniu DT/03/19
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DT/03/19
 Załączniki do SIWZ DT/03/19


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR DT/05/18

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2018r. do kwietnia 2019r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 02/07/2018
Status: Nieaktualne

Oferty należy złożyć do dnia 27 lipca 2018 roku do godz. 11:15 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

 Ogłoszenie o zamówieniu DT/05/18
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DT/05/18
 Załączniki do SIWZ DT/05/18


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘGLA W SEZONIE 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR DT/03/17

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od listopada 2017r. do października 2018r. realizowanej transportem kolejowym.

Data ogłoszenia: 15/05/2017
Status: Nieaktualne

Oferty należy złożyć do dnia 09 czerwca 2017 roku do godz. 11:15 w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

 Ogłoszenie o zamówieniu DT/03/17
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DT/03/17
 Załączniki do SIWZ DT/03/17
 Umowa Projekt
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 137 wizyt na stronie łącznie,  12 wizyt na stronie dzisiaj