Aktualności

Loading

INFORMACJA

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.5.2024.527.XIX.SK z dnia 8 kwietnia 2024 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, która zacznie obowiązywać od 21 maja 2024 r. na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Szczegóły w dziale TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło z dnia 8 kwietnia 2024 r. nr 138 dostępnym na stronie: www.bip.ure.gov.pl

Loading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/01/24

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od sierpnia 2024 r. do kwietnia 2025 r. realizowanej wyłącznie transportem kolejowym.

Loading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/01/23

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od grudnia 2023 r. do kwietnia 2024 r. realizowanej wyłącznie transportem kolejowym.

Loading