Aktualności

CENNIK WYTWARZANIA CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat uwzględniające rekompensatę wynikającą z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022 r. poz. 1967).

Cennik obowiązuje w okresie od 7 grudnia 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

 14 wizyt na stronie łącznie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR ZEC/03/2022

Działając na podstawie art 22 pkt 2.3, art 24 pkt 1.b), art 26 pkt 1.a) regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze (załącznik nr 1 do uchwały ne 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 149/6 oraz o unieważnieniu postępowania.

UZASADNIENIE

 32 wizyt na stronie łącznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/03/2022

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowanej transportem kolejowym.

 36 wizyt na stronie łącznie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR ZEC/02/2022

Działając na podstawie art 22 pkt 2.3, art 24 pkt 1.b), art 26 pkt 1.a) regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze (załącznik nr 1 do uchwały ne 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 149/6 oraz o unieważnieniu postępowania.

UZASADNIENIE

 50 wizyt na stronie łącznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/02/2022

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowanej transportem kolejowym.

 60 wizyt na stronie łącznie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR ZEC/01/2022

Działając na podstawie art 22 pkt 2.3, art 24 pkt 1.b), art 26 pkt 1.a) regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze (załącznik nr 1 do uchwały ne 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 149/6 oraz o unieważnieniu postępowania.

UZASADNIENIE

 60 wizyt na stronie łącznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/01/2022

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowanej transportem kolejowym.

 64 wizyt na stronie łącznie

INFORMACJA

Modernizacja instalacji odpylania kotłowni węglowej z wymianą elementów komina

Wartość przedsięwzięcia1 916 711,00 PLN
Pożyczka NFOŚiGW nr 885/2021/Wn01/OA-eo-ku/P1 090 811,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW nr 886/2021/Wn01/OA-eo-ku/D467 490,00 PLN

 70 wizyt na stronie łącznie