Informacje o spółce


Spółka nasza została powołana aktem notarialnym z dnia 1 grudnia 2005r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w dniu 28 grudnia 2005r. Działalność spółki datuje się od 1 stycznia 2006r.
ZEC sp. z o.o. zajmuje się koncesjonowanym wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Głównym obszarem działalności spółki jest miasto Góra w województwie dolnośląskim.

Siedziba naszej firmy. Biurowiec przy ul. Poznańskiej w Górze.

Obecnie spółka eksploatuje 2 kotłownie o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 10,34 MW. Ciepło na potrzeby C.O. i C.W.U. dostarczane jest do obiektów użyteczności publicznej (instytucje, hale sportowe, szkoły i przedszkola) oraz do osiedli mieszkaniowych – kilku tysięcy mieszkańców miasta.

Celem firmy jest dostosowywanie się do coraz nowszych wymagań technologicznych i ekologicznych, a przede wszystkim do zapewnienia odbiorcom dostaw ciepła w sposób nieprzerwany, bezawaryjny i bezpieczny.


Loading