Taryfy dla ciepła


DECYZJA PREZESA URE NR OWR.4210.3.2020.527.XVI.DB

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.3.2020.527.XVI.DB z dnia 10 czerwca 2020r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020r. na okres do 30 czerwca 2021r.
Zgodnie z Taryfą, Państwa obiekty zostały zakwalifikowane do grup taryfowych: IWW, GWW, IWO, KL1 oraz KL2.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2020r. nr 130. dostępnym na stronie: www.bip.ure.gov.pl

Taryfa dla ciepła 2020-2021

Tabela taryfa dla ciepła 2020
Tabela taryfy dla ciepła w sezonie cieplnym 2020/2021
TARYFA DLA CIEPŁA (DEFINICJA)

Jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.


 95 wizyt na stronie łącznie,  2 wizyt na stronie dzisiaj