Taryfy dla ciepła


DECYZJA PREZESA URE NR OWR.4210.24.2021.527.XVII.DB

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.24.2021.527.XVII.DB z dnia 02 lutego 2022r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, która zacznie obowiązywać od 19 lutego 2022 r. na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
Zgodnie z Taryfą, Państwa obiekty zostały zakwalifikowane do grup taryfowych: IWW, GWW, IWO, KL1 oraz KL2.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło z dnia 4 lutego 2022 r. nr 75. dostępnym na stronie: www.bip.ure.gov.pl

Taryfa dla ciepła 2022-2023

Ceny i stawki opłat za ciepło w sezonie cieplnym 2022/2023

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

W przypadku przyłączenia odbiorców spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Rodzaj przyłącza 2 x Dn (technologia preizolowana)
40mm
200,00 zł/mb

TARYFA DLA CIEPŁA (DEFINICJA)

Jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.


Loading