Władze spółki


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Jest to najwyższy organ Spółki.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki – jako jedyny, stuprocentowy udziałowiec pełni:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Góra
RADA NADZORCZA

Jest to organ Spółki powoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Składa się z trzech osób: dwóch członków i przewodniczącego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki to:

  •  Przewodniczący – Joanna Iwanicka
  •  Członek RN – Zbigniew Dorabiała
  •  Członek RN – Krzysztof Dudek
ZARZĄD

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, uprawnionym do reprezentowania firmy.

  • Prezes Zarządu – Rafał Korytowski
STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁKI

100% udziałów w kapitale zakładowym posiada Gmina Góra.


Loading