OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY PRZETARGU

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o wyborze Wykonawcy do przetargu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od września 2021 r. do maja 2022 r. realizowanej transportem kolejowym.

Loading