ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR ZEC/03/2022

Działając na podstawie art 22 pkt 2.3, art 24 pkt 1.b), art 26 pkt 1.a) regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze (załącznik nr 1 do uchwały ne 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 149/6 oraz o unieważnieniu postępowania.

UZASADNIENIE

 16 wizyt na stronie łącznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/03/2022

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowanej transportem kolejowym.

 20 wizyt na stronie łącznie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR ZEC/02/2022

Działając na podstawie art 22 pkt 2.3, art 24 pkt 1.b), art 26 pkt 1.a) regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze (załącznik nr 1 do uchwały ne 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 149/6 oraz o unieważnieniu postępowania.

UZASADNIENIE

 34 wizyt na stronie łącznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/02/2022

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowanej transportem kolejowym.

 44 wizyt na stronie łącznie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR ZEC/01/2022

Działając na podstawie art 22 pkt 2.3, art 24 pkt 1.b), art 26 pkt 1.a) regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze (załącznik nr 1 do uchwały ne 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)
Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Węglopasz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 149/6 oraz o unieważnieniu postępowania.

UZASADNIENIE

 38 wizyt na stronie łącznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/01/2022

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowanej transportem kolejowym.

 44 wizyt na stronie łącznie

Informacja

Modernizacja instalacji odpylania kotłowni węglowej z wymianą elementów komina

Wartość przedsięwzięcia1 916 711,00 PLN
Pożyczka NFOŚiGW nr 885/2021/Wn01/OA-eo-ku/P1 090 811,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW nr 886/2021/Wn01/OA-eo-ku/D467 490,00 PLN

 50 wizyt na stronie łącznie

INFORMACJA

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.24.2021.527.XVII.DB z dnia 02 lutego 2022r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, która zacznie obowiązywać od 19 lutego 2022 r. na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
Zgodnie z Taryfą, Państwa obiekty zostały zakwalifikowane do grup taryfowych: IWW, GWW, IWO, KL1 oraz KL2.

Szczegóły w dziale TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło z dnia 4 lutego 2022 r. nr 75. dostępnym na stronie: www.bip.ure.gov.pl

 74 wizyt na stronie łącznie

INFORMACJA

Biuro ZEC w dniu 12 listopada 2021 roku będzie nieczynne.

Zgodnie z Kodeksem Pracy dzień ten jest dla pracowników dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę (25 grudnia 2021 r.)

 102 wizyt na stronie łącznie