INFORMACJA

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.24.2021.527.XVII.DB z dnia 02 lutego 2022r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, która zacznie obowiązywać od 19 lutego 2022 r. na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
Zgodnie z Taryfą, Państwa obiekty zostały zakwalifikowane do grup taryfowych: IWW, GWW, IWO, KL1 oraz KL2.

Szczegóły w dziale TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło z dnia 4 lutego 2022 r. nr 75. dostępnym na stronie: www.bip.ure.gov.pl

Loading