INFORMACJA

Modernizacja instalacji odpylania kotłowni węglowej z wymianą elementów komina

Wartość przedsięwzięcia1 916 711,00 PLN
Pożyczka NFOŚiGW nr 885/2021/Wn01/OA-eo-ku/P1 090 811,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW nr 886/2021/Wn01/OA-eo-ku/D467 490,00 PLN

 98 wizyt na stronie łącznie

INFORMACJA

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.24.2021.527.XVII.DB z dnia 02 lutego 2022r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, która zacznie obowiązywać od 19 lutego 2022 r. na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
Zgodnie z Taryfą, Państwa obiekty zostały zakwalifikowane do grup taryfowych: IWW, GWW, IWO, KL1 oraz KL2.

Szczegóły w dziale TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło z dnia 4 lutego 2022 r. nr 75. dostępnym na stronie: www.bip.ure.gov.pl

 124 wizyt na stronie łącznie

INFORMACJA

Biuro ZEC w dniu 12 listopada 2021 roku będzie nieczynne.

Zgodnie z Kodeksem Pracy dzień ten jest dla pracowników dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę (25 grudnia 2021 r.)

 144 wizyt na stronie łącznie,  2 wizyt na stronie dzisiaj

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY PRZETARGU

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o wyborze Wykonawcy do przetargu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od września 2021 r. do maja 2022 r. realizowanej transportem kolejowym.

 191 wizyt na stronie łącznie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/02/2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od września 2021 r. do maja 2022 r. realizowanej transportem kolejowym.

 197 wizyt na stronie łącznie,  2 wizyt na stronie dzisiaj

ZMIANY DO ZAMÓWIENIA NR ZEC/01/2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy zmiany i wyjaśnienia do przetargu na:

Modernizację instalacji odpylania kotłowni węglowej wraz z wymianą elementów komina.

 200 wizyt na stronie łącznie,  2 wizyt na stronie dzisiaj

ZMIANY DO ZAMÓWIENIA NR ZEC/01/2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy zmiany i wyjaśnienia do przetargu na:

Modernizację instalacji odpylania kotłowni węglowej wraz z wymianą elementów komina.

 198 wizyt na stronie łącznie,  2 wizyt na stronie dzisiaj