OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/01/24

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieściliśmy OGŁOSZENIE o zamówieniu na:

Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od sierpnia 2024 r. do kwietnia 2025 r. realizowanej wyłącznie transportem kolejowym.

Loading