CENNIK WYTWARZANIA CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat uwzględniające rekompensatę wynikającą z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022 r. poz. 1967).

Cennik obowiązuje w okresie od 7 grudnia 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Loading