OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZEC/01/2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE szczegóły ogłoszonego przetargu na:

Modernizację instalacji odpylania kotłowni węglowej wraz z wymianą elementów komina.

 11 wizyt na stronie łącznie,  1 wizyt na stronie dzisiaj